III/4203 Šakvice mosty ev. č. 4203-003, ev. č. 4203-004 přes železniční trať

2. místo v kategorii Dopravní a inženýrské stavby

  • Přihlašovatel FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno
  • Investor Správa a údržba silnic JmK, p.o., Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno
  • Zhotovitel FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno
  • Projektant Rušar mosty, s.r.o., Majdalenky 19, 638 00 Brno
  • Kategorie , ,