III/49918 křižovatka s I/71 – Kuželov

  • Přihlašovatel SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ Dopravní stavby Morava
  • Investor Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
  • Zhotovitel SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ Dopravní stavby Morava, oblast Hodonín
  • Projektant Linio Plan, s.r.o.
  • Kategorie ,