III37937 Blansko – přemostění

1. místo v kategorii Dopravní a inženýrské stavby

  • Přihlašovatel Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
  • Investor Jihomoravský kraj zastoupený Správou silnic JM
  • Zhotovitel Metrostav DIZ s.r.o.
  • Projektant Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
  • Kategorie ,