Jímací území Lednice – zvýšení kapacity

Cena hejtmana JmK

  • Přihlašovatel „Společnost pro zvýšení kapacity – jímací území Lednice“
  • Investor Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
  • Zhotovitel IMOS Brno, a.s., VHS Břeclav, s.r.o.
  • Projektant AQUA PROCON, s.r.o.
  • Kategorie ,