Kanalizace a ČOV Ketkovice, vodohospodářská stavba

  • Přihlašovatel IDPS s.r.o.
  • Investor Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
  • Zhotovitel Společnost „Ketkovice CCZ + IDPS + POHL CZ“
  • Projektant KONEKO, spol. s r.o., a Ing. Martin Fiala
  • Kategorie