Kanalizace a ČOV Kobeřice

  • Přihlašovatel Obec Kobeřice u Brna, Dolní 54, 684 01 Kobeřice u Brna
  • Investor Obec Kobeřice u Brna, Dolní 54, 684 01 Kobeřice u Brna
  • Zhotovitel Společnost Kobeřice, Burešova 938/17, Brno, vedoucí společník OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno, společník SKR stav s.r.o., Nováčkova 18, Brno
  • Projektant Vodohospodářský atelier, s.r.o., Růženec 54, 664 00 Brno
  • Technický dozorAP INVESTING, s.r.o., Palackého tř. 12, 612 00 Brno
  • Kategorie ,