Kanalizace a ČOV Počenice-Tetětice – Centrální sběrač a podchycení výustí

  • Přihlašovatel VHS Brno, a.s.
  • Investor Vodovody a kanalizace Kroměříž
  • Zhotovitel VHS Brno, a.s.
  • Projektant KANINGA s.r.o., Projektování vodohospodářských staveb
  • Kategorie ,