Kanalizace a ČOV Šaratice, Zbýšov, Hostěrádky – Rešov

1. místo v kategorii Vodohospodářské a ekologické stavby

  • Přihlašovatel IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno
  • Investor LITAVA, Náves 83, 683 52 Šaratice
  • Zhotovitel IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno
  • Projektant In PROJEKT LOUNY ENGINEERING, s.r.o., Na Valích 899, 440 01 Louny
  • Technický dozorAP INVESTING, s.r.o., Palackého tř. 12, 612 00 Brno
  • Kategorie , ,