Kanalizace a ČOV Střílky, k.ú. Střílky, okr. Kroměříž, Zlínský kraj

  • Přihlašovatel VHS Brno, a.s.
  • Investor Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
  • Zhotovitel VHS Brno, a.s.
  • Projektant KANINGA s.r.o., Projektování vodohospodářských staveb
  • Kategorie ,