Koleje MHD – zelené plíce města, Nové sady, úsek Hybešova – Poříčí

  • Přihlašovatel Dopravní stavby Brno s.r.o.
  • Investor Dopravní podnik města Brna
  • Zhotovitel Dopravní stavby Brno s.r.o.
  • Projektant PRODOZ road s.r.o.
  • Kategorie |