Koleje MHD – zelené plíce města, Nové sady, úsek Hybešova – Poříčí

2. místo v kategorii Dopravní a inženýrské stavby