Kolejový trojúhelník Semilasso, Brno

  • Přihlašovatel Dopravní stavby Brno s.r.o.
  • Investor Dopravní podnik města Brna a.s.
  • Zhotovitel Dopravní stavby Brno s.r.o.
  • Projektant Ing. Dušan Sumec
  • Kategorie