Komplexní simulační centrum MU

1. místo v kategorii Stavby občanské vybavenosti

  • Přihlašovatel Společnost Komplexní simulační centrum (IDPS s.r.o. a OHL ŽS, a.s.)
  • Investor Masarykova univerzita
  • Zhotovitel Společnost Komplexní simulační centrum (IDPS s.r.o. a OHL ŽS, a.s.)
  • Projektant AID Team a.s.
  • Kategorie , ,