Kulturní dům Drnholec

  • Přihlašovatel Městys Drnholec
  • Investor Městys Drnholec
  • Zhotovitel POZIMOS, a.s.
  • Projektant Ing. Arch. Aleš Fiala, Ing. Tomáš Bílek
  • Kategorie ,