Květinový dům, Hlavní, Moravany

  • Přihlašovatel KOMFORT, a.s.
  • Investor GR8 Invest s.r.o.
  • Zhotovitel KOMFORT, a.s.
  • Projektant Ing. arch. Václav Kocián, HUA HUA Architects s.r.o.
  • Kategorie ,