Kyjovka, km22,313 – 28,780 odlehčovací objekt do kyjovky a lokální rozvolnění toku po k.ú. Moravská Nová Ves – Lokální rozvolnění toku v k.ú. Moravská Nová Ves

  • Přihlašovatel POVODÍ MORAVY, s.p.
  • Investor POVODÍ MORAVY, s.p.
  • Zhotovitel FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
  • Projektant Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
  • Kategorie ,