Městské divadlo Brno – přístavba dílen a skladů

  • Přihlašovatel OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno
  • Investor Městské divadlo Brno, p. o., Lidická 1863/16, 602 00 Brno
  • Zhotovitel OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno
  • Projektant 1. Černopolní s.r.o., Volfova 8, 612 00 Brno
  • Kategorie ,