MU – rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty Arne Nováka, Brno

2. místo v kategorii Rekonstrukce staveb

  • Přihlašovatel OHL ŽS, a.s.
  • Investor Masarykova univerzita Brno
  • Zhotovitel OHL ŽS, a.s.
  • Projektant INTAR a.s., PAK spol. s r.o., Projekční architektonická kancelář spol. s r.o.
  • Kategorie , ,