Multifunkční hala se zázemím, hala pro sport a tělovýchovu

2. místo v kategorii Stavby občanské vybavenosti