Multifunkční hala se zázemím, hala pro sport a tělovýchovu

  • Přihlašovatel Město Újezd u Brna
  • Investor Město Újezd u Brna
  • Zhotovitel PROSTAVBY, a.s.
  • Projektant Ing. Vít Přibyl – AV Atelier
  • Kategorie ,