Národní zemědělské muzeum Valtice – Rekonstrukce střechy, dostavba výtahu a pavlače, zpřístupnění sklepních prostor, instalace depozitárního systému

  • Přihlašovatel Winning PS – stavební firma s.r.o.
  • Investor Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
  • Zhotovitel Winning PS – stavební firma s.r.o.
  • Projektant LANG ŠPINAR ATELIER s.r.o.
  • Kategorie ,