Nástavba a přístavba ZŠ a MŠ Kobeřice u Brna

  • Přihlašovatel PROSTAVBY, a.s., Dědina 447, 683 54 Otnice
  • Investor Obec Kobeřice u Brna, Dolní 54, 684 01 Kobeřice u Brna
  • Zhotovitel PROSTAVBY, a.s., Dědina 447, 683 54 Otnice
  • Projektant JANEPA, a.s., Zengrova 2, 615 00 Brno
  • Kategorie ,