Návštěvnické středisko Dům přírody Moravského krasu

3. místo v kategorii Stavby občanské vybavenosti