Návštěvnické středisko NPP Hodonínská Dúbrava – Dům přírody Hodonínské Dúbravy – rekonstrukce objektu centra ekologické výchovy

  • Přihlašovatel OHLA ŽS, a.s.
  • Investor Město Hodonín
  • Zhotovitel OHLA ŽS, a.s.
  • Projektant LÉTAJÍCÍ INŽENÝŘI, architektonický a projekční ateliér
  • Kategorie ,