Nové pavilony krematoria v Brně

2. místo v kategorii stavby občanské vybavenosti