Nové studio ČT Brno – Líšeň

  • Přihlašovatel PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
  • Investor Česká televize, Kavčí hory, 140 70 Praha 4
  • Zhotovitel Sdružení firem IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno a PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
  • Projektant Sdružení S projekt plus, a.s., Zlín (vedoucí člen sdružení) a A PLUS a.s., Brno (člen sdružení)
  • Kategorie ,