Objekt metropolitního významu na ulici Benešova v Brně