Obytný soubor Brno – Vídeňská, bloky C1 a C2

  • Přihlašovatel KOMFORT, a.s.
  • Investor KOMFORT, a.s.
  • Zhotovitel KOMFORT, a.s., ALBET METAL, s.r.o.
  • Projektant Atelier Habina s.r.o., Ing. Arch. Martin Habina
  • Kategorie ,