Okružní křižovatka I/53 – II/408 k. ú. Dobšice

  • Přihlašovatel OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno
  • Investor Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
  • Zhotovitel OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno
  • Projektant SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o., Šumavská 31, 602 00 Brno
  • Kategorie ,