Památník „Brána ke svobodě“, Mikulov

  • Přihlašovatel JB Stavební, s.r.o., Brno
  • Investor Občanské sdružení Paměť, Troubsko
  • Zhotovitel JB Stavební, s.r.o., Brno
  • Projektant Kuba & Pilař architekti s.r.o., Brno, Ing. Tomáš Pilař
  • Kategorie ,