Park Rezidence, bytový dům, Mojmírovo náměstí 6, Brno

3. místo v kategorii Bytové stavby

  • Přihlašovatel Projekt Mojmírovo s.r.o.
  • Investor Projekt Mojmírovo s.r.o.
  • Zhotovitel IMOS Brno, a.s.
  • Projektant Arch. Design s.r.o.
  • Kategorie , ,