Parkovací dům Polní, Brno

  • Přihlašovatel Metrostav a.s.
  • Investor Brněnské komunikace a.s.
  • Zhotovitel Metrostav a.s.
  • Projektant ArchSta servis s.r.o.
  • Kategorie