Parkovací dům ul. Kopečná, Brno

1. místo v kategorii stavby občanské vybavenosti