Parkovací objekt – ulice Panenská, Brno – střed

Cena časopisu Stavebnictví

  • Přihlašovatel IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno
  • Investor Brněnské komunikace, a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno
  • Zhotovitel Společnost „Sdružení pro výstavbu PD Panenská, Brno“ - IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno – vedoucí společník Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - společník
  • Projektant Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o., Žižkova 5, 602 00 Brno
  • Kategorie , ,