Polyfunkční budova LIDERA BRNO

  • Přihlašovatel UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
  • Investor DIRECT MEDIA s.r.o.
  • Zhotovitel UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
  • Projektant Ing. arch. Michal Kristen, Ing. arch. Petr Kadlčík,
    Ing. arch. Zdeněk Škrla
  • Kategorie ,