Polyfunkční dům A1 – II. Etapa, Maloměřické nábřeží

  • Přihlašovatel STAVOS Brno, a.s.
  • Investor STAVOS Brno, a.s.
  • Zhotovitel STAVOS Brno, a.s.
  • Projektant STAVOS Engineering, s.r.o.
  • Kategorie ,