Polyfunkční dům Štefánikova 30, Brno

  • Přihlašovatel UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
  • Investor Statutární město Brno
  • Zhotovitel UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
  • Projektant HiProject s.r.o.
  • Kategorie