PONAVA CITY – II. Etapa, objekty SO03, SO04, Brno

 

  • Přihlašovatel Vašstav, s.r.o.
  • Investor IMOS development otevřený podílový fond
  • Zhotovitel Vašstav, s.r.o.
  • Projektant K4 a.s.
  • Kategorie