Přestavba internátu na bytový dům, Rosice u Brna

  • Přihlašovatel JB Stavební, s.r.o.
  • Investor BRAMLEY s.r.o.
  • Zhotovitel JB Stavební, s.r.o.
  • Projektant Ing. Arch. David Tasler
  • Kategorie |