Příbram na Moravě – kanalizace a ČOV

  • Přihlašovatel VHS Břeclav s.r.o.
  • Investor Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
  • Zhotovitel „Společnost Příbram na Moravě – kanalizace a ČOV“ – OHLA ŽS, a.s. a VHS Břeclav s.r.o.
  • Projektant AQUA PROCON s.r.o.
  • Kategorie