Přírodní koupací Biotop Brno, Horní Heršpice

3. místo v kategorii vodohospodářské a ekologické stavby