Přístavba objektu MŠ Brno – Jehnice, Blanenská 1

  • Přihlašovatel KOMFORT, a.s., Křenová 478/72, 602 00 Brno
  • Investor Statutární město Brno, m. č. Brno – Jehnice, nám. 3 května, 621 00 Brno
  • Zhotovitel KOMFORT, a.s., Křenová 478/72, 602 00 Brno
  • Projektant IKA BRNO, s.r.o., Antonínská 549/2, 602 00 Brno
  • Kategorie ,