Přístavba ZŠ Ratíškovice

  • Přihlašovatel STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
  • Investor Obec Ratíškovice
  • Zhotovitel STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
  • Projektant Létající inženýři – Ing. arch. Tomáš Havlíček
  • Kategorie ,