Přístavba ZŠ v Moravské Nové Vsi

  • Přihlašovatel Městys Moravská Nová Ves
  • Investor Městys Moravská Nová Ves
  • Zhotovitel RENOVA stavební a obchodní společnost s.r.o.
  • Projektant Ing. Petr Janulík, Ing. arch. Jana Košut Pertjánošová
  • Kategorie ,