Projektivní prostor: Hřbitov bez hrobů, pomezí Syrovic a Bratčic