Pustiměř – čistírna odpadních vod

2. místo v kategorii Vodohospodářské a ekologické stavby

  • Přihlašovatel STAEG Development, spol. s r.o.
  • Investor Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
  • Zhotovitel „Společnosti STAEG – IMOS pro ČOV Pustiměř“, zastoupení STAEG Development, spol. s r.o.
  • Projektant AQUA PROCON s.r.o.
  • Technický
    dozor
    AP INVESTING, s.r.o.
  • Kategorie , ,