Rakvice – ČOV

  • Přihlašovatel ARKO TECHNOLOGY, a.s., Vídeňská 108, 619 00 Brno
  • Investor Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 23, 690 11 Břeclav
  • Zhotovitel „Společnost Rakvice, ARKO – VHS Břeclav – VHS Plus“ – účastníci sdružení: ARKO TECHNOLOGY, a.s., V Vídeňská 108, 619 00 Brno – ved. účastník; VHS Břeclav s.r.o, Fügnerova 1, 690 64 Břeclav – účastník; VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o., Masarykova tř. 1197, 698 01 Veselí nad Moravou - účastník
  • Projektant AQUA PROCON, s.r.o., Palackého tř. 12, 612 00 Brno
  • Technický dozorAP INVESTING, s.r.o., Palackého tř. 12, 612 00 Brno
  • Kategorie ,