RD PREFA NEMOJANY, 6 rodinných domů, Nemojany

 

  • Přihlašovatel PREFA Brno, a.s.
  • Investor PREFA Brno, a.s.
  • Zhotovitel PREFA Brno, a.s.
  • Projektant Ing. Vladan Henek, MBA
  • Kategorie