Rekonstrukce a modernizace auly Academia centra, Zlín

  • Přihlašovatel JB Stavební, s.r.o.
  • Investor Univerzita T. Bati ve Zlíně
  • Zhotovitel JB Stavební, s.r.o.
  • Projektant AI – DESIGN, s.r.o.
  • Kategorie