Rekonstrukce a přestavba Kongresového centra Brno

  • Přihlašovatel „Společnost Kongresové centrum“ (OHLA ŽS, a.s. a IDPS s.r.o.)
  • Investor VTP Brno, a.s.
  • Zhotovitel „Společnost Kongresové centrum“ (OHLA ŽS, a.s. a IDPS s.r.o.)
  • Projektant Arch.Design, s.r.o.
  • Kategorie ,