Rekonstrukce areálu společnosti Vodárny a kanalizace Vyškov, a.s.

 

  • Přihlašovatel JB Stavební, s.r.o.
  • Investor Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
  • Zhotovitel JB Stavební, s.r.o.
  • Projektant knesl kynčl architekti s.r.o.
  • Kategorie