„Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Gradačaci“

  • Přihlašovatel VHS Brno, a.s., Masná 444/102, 602 00 Brno
  • Investor Česká republika – Česká rozvojová agentura, Nerudova 3, 118 50 Praha 1
  • Zhotovitel VHS Brno, a.s., Masná 444/102, 602 00 Brno
  • Projektant VHS Brno, a.s., Masná 444/102, 602 00 Brno, Ing. Jiří Polášek
  • Kategorie ,